eng    pyc   
  ÜLDIST 
    Põhimäärus           
    Kasutamise eeskiri   
    Andmekaitsetingimused   
    Komplekteerimine     
    Maakonna raamatukogud  
    Viidad               
  LUGEJATEENINDUS 
    Kojulaenutus         
    Lugemissaal          
    Muusikarõdu          
    Lasteteenindus         
    Avalik internetipunkt      
    RVL                  
    Perioodika           
    Üritused               
    Näitused               
    Tasulised teenused   
    Elektronkataloog     
Raamatukogu pilt Valla raamatukoogud
Aadress: Kesk 16, Põlva, 63308
Keskkogu kontaktandmed    |    lahtiolekuajad

Harukogude kontaktandmed ja lahtiolekuajad
Ahja
Himmaste
Kauksi
Kiidjärve
Kiuma
Mooste
Peri
Rasina
Taevaskoja
Tilsi
Vanaküla
Vastse-Kuuste
Jobuke
FB  
Teated


-1. septembrist kehtivad keskraamatukogus ja harukogudes tavapärased lahtiolekuajad. Vt kontaktandmed ja lahtiolekuajad.

-Keskraamatukogu on alates 5. septembrist laupäeviti avatud (10-16).

-Tagastamistähtaja ületamisel tekkinud viivist on võimalik tasuda ka Põlva Vallavalitsuse arvelduskontodele
SEB EE021010402018689001
Swedbank EE172200221012204673
Selgitusse kirjutada "raamatukogu viivis" ja lugeja nimi või isikukood, kelle viivist makstakse. (Kui näiteks lapsevanem maksab lapse eest, siis lapse nimi või isikukood.)
Ülekandega tasumise järel saata aadressil kojulaenutus@raamat.polva.ee maksekorralduse koopia.
Viivis võetakse lugejakontolt maha hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul.
Palun tagastage teavikud õigeaegselt, vajaduse korral pikendage tähtaega!

-Põlvamaa rahvaraamatukogude elektronkataloog URRAM on kättesaadav aadressil www.lugeja.ee.

Tagastuskast keskraamatukogus lasteteeninduse välisukse kõrval.

-
Palun kasutage head võimalust tagastada raamatud ja ajakirjad ka siis, kui raamatukogu on suletud.


-Suvelugemise väljakutse lastele (põhikooliõpilastele ja lugemise selgeks saanud koolieelikutele) Vastse-Kuuste raamatukogus 30. septembrini.
Osalejad saavad passi ja kaardi väljakutsete teemadega. Iga väljakutse täitmise saab noor lugeja ise ära märkida. Tublimatele väljakutsete täitjatele auhinnad ja lõbus pidu raamatukogupäevade ajal oktoobris.


Raamatukogukohvik 27. septembril kell 13 Vanaküla raamatukogus.

Lugemiskambri lastetund „Oma olemine ja teiseks minu tegemine“ 28. septembril kell 10-11 Ahja raamatukogus. Sügisvärvilised jutud, lõkketegu, loodushäälte kuulamine ja mihklikuu laua katmine.

-Ettelugemine lastele 29. septembril kell 14 Tilsi raamatukogus.

-Laste lugemispäev 29. septembril kell 17 Himmaste raamatukogus.

Muusikapäeva tervitus 1. oktoobril kell 15 keskraamatukogu lugemissaalis. Külas on muusikud Hillar Surva eestvedamisel.

Kohtumine jutuvestja Piret Pääriga lastele 6. oktoobril kell 10 Tilsi raamatukogus.

Märgivalmistamise töötuba 7. oktoobril kell 12 keskraamatukogu lugemissaalis Põlva Kunstikooli direktori Anne Prangeli juhendamisel. TÕNi õpitunni raames.

TÕNi õpitund „Tiigrihüpe minus eneses“ 7. oktoobril kell 18.30 Vastse-Kuuste raamatukogus. Külas on Katri Mandel ja Ene Simberg Töötukassast.

-Laste joonistuspäev 9. oktoobril kell 17 Himmaste raamatukogus.

Folkloristi ja usundiloolase Reet Hiiemäe loeng-vestlusring „Usunditest Eestis läbi aegade“ 11. oktoobril kell 14 Kiidjärve raamatukogus. Toetab Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.

Jakob Hurda Seltsi kodulookonverents 13. oktoobril kell 17 keskraamatukogu saalis. Seekordne konverents on pühendatud eesti rahvajutu aastale. Külas on Võru näitleja Silvi Jansons ja Põlva Seto Seltsi leelokoor Madar´a. Põlva linna harrastusteater mängib teise vaatuse Sirje Villa näidendist „Laena mulle kannelt, Vanemuine“. Toetavad Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp ja vallavalitsus.


Voldemar Ansi tööde näitus „Väikesed asjad“ 24. augustist 30. septembrini keskraamatukogu lugemissaalis.

Ralf Grünbergi voolitud fantaasiakujude näitus „Plastiliinimaailm“ 1. septembrist 1. oktoobrini Tilsi raamatukogus. Ralf õpib Suure-Jaani Kooli 6. klassis ja Viljandi Kunstikoolis.

Käsitööringi Tegusad Totsid näitus „Illoss asi“ 12. septembrist 15. oktoobrini Ahja raamatukogus. Juhendaja Kaire Luksepp.

Raamatunäitus „Lood jäävad“ keskraamatukogu näitusevitriinis 15. septembrist 30. oktoobrini. Pühendatud eesti rahvajutu ja digikultuuri aastale. Väljas on ka valik vanu mobiiltelefone.

Tiiu ja Triinu Leesi (ema ja tütre) näputöönäitus „Naishing mustrimõnus“ 12. septembrist 30. oktoobrini Ahja raamatukogus ja Tuglase muuseumis.

Raivo Sihveri fotonäitus „Hetki Põlva päevadest“ 15. septembrist 30. oktoobrini Taevaskoja raamatukogus.

Laste suvelugemise fotonäitus „Minu hetked raamatuga“ 20. septembrist 30. novembrini Vastse-Kuuste raamatukogus.

Põlva Kunstikooli õpilaste keraamilised skulptuurid 11. maist 30. septembrini Vanaküla raamatukogu-külakeskuse õuealal. Juhendaja Mart Vester.

Põlva kunstniku, Pallase koolkonna esindaja Väino Kõrtsi maalinäitus Vanaküla raamatukogus-külakeskuses 2. augustist 31. oktoobrini. Väljas on õlimaalid aastatest 1991-2020.


-Ahja Tuglase muuseumi käsitöötuba hakkab alates oktoobrist koos käima õhtuti! Järgmised kokkusaamised on 13., 20. ja 27. oktoobril kell 18. Ootame oma ridadesse uusi liikmeid, kes tahavad osa saada erinevate käsitööliikide õppest ja kellele meeldib loovalt aega veeta.

Kirjandusklubi „Mis uudist?“ täiskasvanutele 29. oktoobril kell 12 Tilsi raamatukogus. Huvilised on oodatud uudiskirjandusega tutvuma.

Neljapäevaklubi (kirjandusklubi) neljapäeviti kell 11 Kiuma raamatukogus. Kirjandushuvilised on oodatud!

Käsitööringi kokkusaamine neljapäeviti kell 14 Taevaskoja raamatukogus. Juhendaja Epp Metsaluik.

 Teadete arhiiv.. 
  © 2020 Põlva Keskraamatukogu