Esilehele Avalehele            Esilehele   
  ÜLDIST 
    Uus koduleht           
    Põhimäärus           
    Kasutamise eeskiri   
    Andmekaitsetingimused   
    Komplekteerimine     
    Maakonna raamatukogud  
    Viidad               
  LUGEJATEENINDUS 
    Kojulaenutus         
    Lugemissaal          
    Muusikarõdu          
    Lasteteenindus         
    Raamatukapp         
    Avalik internetipunkt      
    RVL                  
    Üritused               
    Näitused               
    Tasulised teenused   
    Elektronkataloog     
Kojulaenutus
   Lugejateeninduse pilt
  • Lugejatele laenutatakse teavikuid koju 30-ks kalendripäevaks, perioodikaväljaandeid ja auviseid kuni 7 päevaks
  • Kojulaenutatud teavikute tähtaegu võib pikendada telefoni või e-posti teel
  • Suure nõudlusega teavikute saamiseks (õppimiseks, enesetäiendamiseks) on lugejal võimalik panna end järjekorda
  • Lugeja peab raamatuid ja muid infokandjaid hoolikalt hoidma, nende rikkumisest või hävimisest teatama raamatukoguhoidjale
  • Teaviku kaotamise või rikkumise korral tuleb lugejal see asendada hinnalt samaväärse eksemplari, koopia või teavikuga, mille raamatukoguhoidja on sisult ja hinnalt samaväärseks tunnistanud
  • Raamatukogu võib nõuda tagastamata või rikutud teaviku hinna tasumist kuni 10-kordses ulatuses


    Raamatukogu kasutamise eeskiri
----------------
  
  © 2020 Põlva Keskraamatukogu