Esilehele Avalehele            Esilehele   
  ÜLDIST 
    Uus koduleht           
    Põhimäärus           
    Kasutamise eeskiri   
    Andmekaitsetingimused   
    Komplekteerimine     
    Maakonna raamatukogud  
    Viidad               
  LUGEJATEENINDUS 
    Kojulaenutus         
    Lugemissaal          
    Muusikarõdu          
    Lasteteenindus         
    Raamatukapp         
    Avalik internetipunkt      
    RVL                  
    Üritused               
    Näitused               
    Tasulised teenused   
    Elektronkataloog     
Muusikarõdu
   Muusikarõdu pilt

Muusikarõdul asuvad heliplaadid (laser- ja vinüülplaadid), helikassetid, videofilmid (VHS ja DVD) ning elektroonilised teavikud (CD-ROM). Heliteavikuid saab kuulata kohapeal, neid laenutatakse ka koju. Vastavalt autoriõiguse seadusele (paragrahv 13 punkt 2) võib teavikut koju laenutada 4 kuu möödudes helisalvestise turule ilmumisest. Videofilmide laenutamine toimub vastavalt tootjatega sõlmitud lepingutele.

Muusikarõdu pilt
Muusikarõdu kasutamise kord
  1. Kasutamine

Muusikarõdu võivad kasutada kõik täiskasvanud, olenemata nende elukohast. Lugejailt, kes ei ela raamatukogu teeninduspiirkonnas, võib võtta (kooskõlas raamatukogu kasutamise eeskirjaga) teavikute kojulaenutamisel tagatist teavikute hinna piires. Nende tagastamisel makstakse raha tagasi.

Lapsed saavad siin muusikat kuulata alates 12.eluaastast, nooremad võivad tulla koos lapsevanema või mõne teise tema eest vastutava täiskasvanuga. Muusikarõdu külastaja registreeritakse raamatukogu lugejaks raamatukogu üldise kasutamise eeskirja järgi.

Kasutajatel on võimalus endale kuulamisaega reserveerida (tel 799 4321, muusikarõdu).

Koju laenutatakse muusikateavikuid kuni 7 kalendripäevaks.

  1. Lugeja (muusikakuulaja) õigused

Muusikarõdu kasutajal on õigus:

  • segamatult kuulata muusikat kohapeal temale ettenähtud ajal
  • panna ennast järjekorda momendil kasutamisel olevale teavikule
  • saada töötajalt informatsiooni olemasoleva materjali kohta

  1. Lugeja (muusikakuulaja) kohustused

Kasutaja on kohustatud:

  • säilitama vaikust, mitte segama teisi raamatukogus viibijaid
  • hoidma helikandjaid, nende rikkumise või kaotamise korral asendama samaväärse teavikuga (raamatukogu töötaja otsustusel) või maksma välja teaviku hinna kuni 10-kordses ulatuses (vt. raamatukogu kasutamise eeskiri)
  • tagastama kojulaenatud teavikud õigeaegselt
  • tasuma iga tähtajast üle läinud päeva eest viivist

Laste tekitatud kahjud hüvitavad lastevanemad.

Isikutelt, kes ei ole nimetatud kohustusi raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võib võtta raamatukogu kasutamise õiguse ära kuni üheks aastaks.

  
  © 2020 Põlva Keskraamatukogu