Esilehele Avalehele            Esilehele   
  ÜLDIST 
    Põhimäärus           
    Kasutamise eeskiri   
    Andmekaitsetingimused   
    Komplekteerimine     
    Maakonna raamatukogud  
    Viidad               
  LUGEJATEENINDUS 
    Kojulaenutus         
    Lugemissaal          
    Muusikarõdu          
    Lasteteenindus         
    Avalik internetipunkt      
    RVL                  
    Perioodika           
    Tasulised teenused   
    Elektronkataloog     
Lugemissaal
   Lugemissaali pilt

  Lugemissaalis on võimalik:

  • kohapeal kasutada teatmeteoseid ja perioodilisi väljaandeid
  • saada vastust teema- ja faktipäringutele. Lugejate käsutuses on elektronkataloogid (URRAM, ESTER), andmebaasid, kaartkataloogid, bibliograafiaväljaanded jne.
  • kasutada arvutit päringu lahendamiseks. Vajadusel saab abi lugemissaali töötajalt
  • vormistada RVL tellimusi
  • teha koopiaid raamatukogu teavikutest

Perioodikaväljaandeid ja auviseid laenutatakse koju kuni seitsmeks kalendripäevaks, enamnõutavate teavikute ainueksemplare, perioodikaväljaannete viimaseid numbreid ja eriti väärtuslikke teavikuid kasutatakse ainult raamatukogus.
Lugemissaali pilt
  
  © 2019 Põlva Keskraamatukogu