Esilehele Avalehele            Esilehele   
  ÜLDIST 
    Uus koduleht           
    Põhimäärus           
    Kasutamise eeskiri   
    Andmekaitsetingimused   
    Komplekteerimine     
    Maakonna raamatukogud  
    Viidad               
  LUGEJATEENINDUS 
    Kojulaenutus         
    Lugemissaal          
    Muusikarõdu          
    Lasteteenindus         
    Raamatukapp         
    Avalik internetipunkt      
    RVL                  
    Üritused               
    Näitused               
    Tasulised teenused   
    Elektronkataloog     
Lugemissaal
   Lugemissaali pilt

  Lugemissaalis on võimalik:

  • kohapeal kasutada teatmeteoseid ja perioodilisi väljaandeid
  • saada vastust teema- ja faktipäringutele. Lugejate käsutuses on elektronkataloogid (URRAM, ESTER), andmebaasid, kaartkataloogid, bibliograafiaväljaanded jne.
  • kasutada arvutit päringu lahendamiseks. Vajadusel saab abi lugemissaali töötajalt
  • vormistada RVL tellimusi
  • teha koopiaid raamatukogu teavikutest

Perioodikaväljaandeid ja auviseid laenutatakse koju kuni seitsmeks kalendripäevaks, enamnõutavate teavikute ainueksemplare, perioodikaväljaannete viimaseid numbreid ja eriti väärtuslikke teavikuid kasutatakse ainult raamatukogus.
Lugemissaali pilt
  
  © 2020 Põlva Keskraamatukogu