Esilehele Avalehele            Esilehele   
  ÜLDIST 
    Uus koduleht           
    Põhimäärus           
    Kasutamise eeskiri   
    Andmekaitsetingimused   
    Komplekteerimine     
    Maakonna raamatukogud  
    Viidad               
  LUGEJATEENINDUS 
    Kojulaenutus         
    Lugemissaal          
    Muusikarõdu          
    Lasteteenindus         
    Raamatukapp         
    Avalik internetipunkt      
    RVL                  
    Üritused               
    Näitused               
    Tasulised teenused   
    Elektronkataloog     
Lasteteenindus
   Lasteosakonna pilt
  • teenindatakse kuni 16-a. lapsi ja täiskasvanuid, kes tegelevad lastega (õpetajaid, lasteaiaõpetajaid, ringijuhte, pedagoogilistel erialadel õppivaid üliõpilasi jne).
  • teatmeteoseid,ajalehti ja ajakirju koju ei laenutata, nendega saab tutvuda kohapeal

  • lasteaialastele ja õpilastele korraldatakse tutvumiskäike raamatukokku
  • 1.- 9. klassi õpilastele viiakse läbi raamatukogutunde

Lasteosakonna pilt
  
  © 2020 Põlva Keskraamatukogu