Esilehele Avalehele            Esilehele   
  ÜLDIST 
    Uus koduleht           
    Põhimäärus           
    Kasutamise eeskiri   
    Andmekaitsetingimused   
    Komplekteerimine     
    Maakonna raamatukogud  
    Viidad               
  LUGEJATEENINDUS 
    Kojulaenutus         
    Lugemissaal          
    Muusikarõdu          
    Lasteteenindus         
    Raamatukapp         
    Avalik internetipunkt      
    RVL                  
    Üritused               
    Näitused               
    Tasulised teenused   
    Elektronkataloog     
Komplekteerimine
   Komplekteerimisosakond
Keskraamatukogu hangib teavikuid kõigile Põlva maakonna rahvaraamatukogudele (haldusreformi eelselt 34, praegu 17 või 29, täpsustamisel), sellest lähtuvad ka põhilised komplekteerimise tööprotsessid:

  • ilmuvate teavikute kohta info hankimine ja edastamine teistele raamatukogudele
  • teavikute hankimine jooksva ja järelkomplekteerimise teel (ostud, annetused jne)
  • saabunud teavikute liigitamine ja märksõnastamine
  • kirjete sisestamine elektronkataloogi (URRAMi baasil)


Komplekteerimisosakond

  
  © 2020 Põlva Keskraamatukogu