Esilehele Avalehele            Esilehele   
  ÜLDIST 
    Põhimäärus           
    Kasutamise eeskiri   
    Komplekteerimine     
    Maakonna raamatukogud  
    Viidad               
  LUGEJATEENINDUS 
    Kojulaenutus         
    Lugemissaal          
    Muusikarõdu          
    Lasteteenindus         
    Avalik internetipunkt      
    RVL                  
    Perioodika           
    Tasulised teenused   
    Elektronkataloog     
  Tr.k
itaval kujul Tasulised teenused
   Kinnitatud Põlva Vallavalitsuse 23. augusti 2016 korraldusega nr 2-3/503.

Kohaliku omavalitsuse seaduse § 30 lõike 3, rahvaraamatukogu seaduse § 15 lõike 3 ja Põlva Vallavolikogu 12 novembri 2014. a määruse nr 1-2/47 § 8 punkt 1 alusel on kinnitatud Põlva Keskraamatukogu ja selle haruraamatukogude osutatavate eriteenuste hinnad eurodes järgmiselt:

Põlva Keskraamatukogu (Kesk 16, Põlva linn)

Konverentsisaali kasutamine
    1 päev  40.00 
    60 min   8.00 
 
Väljatrükk printerist
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne tekst 0.10 -
    kahepoolne tekst 0.20 -
    ühepoolne pildiga 0.30 -
    kahepoolne pildiga 0.60 -
 
Paljundusteenus
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne tekst 0.10 0.50 
    kahepoolne tekst 0.20 1.00 
    ühepoolne pildiga 0.30 1.00 
    kahepoolne pildiga 0.60 2.00 
 A3 1 leht  
    ühepoolne tekst 0.20 1.00 
    kahepoolne tekst 0.40 2.00 
    ühepoolne pildiga 0.60 2.00 
    kahepoolne pildiga 1.20 4.00 
 
Skaneerimine (A4) koos saatmisega lugeja e-posti aadressile
 0.30 
 
Lugejakaardi väljastamine või selle asendamine
 0.50 
 
Raamatukogudevaheline laenutus, teaviku tellimine
  lugeja tasub postikulud


Himmaste haruraamatukogu (Keskuse tee 6, Himmaste küla)

Saali kasutamine
    1 päev  50.00 
    60 min   10.00 
 
Väljatrükk printerist
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne 0.10 -
 
Paljundusteenus
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne 0.10 -


Kiuma haruraamatukogu (Kiuma küla)

Väljatrükk printerist
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne 0.10 -
 
Paljundusteenus
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne 0.10 -


Peri haruraamatukogu (Peri küla)

Saali kasutamine
    1 päev  30.00 
    60 min   5.00 
 
Väljatrükk printerist
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne 0.10 1.00 
 
Paljundusteenus
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne 0.10 -


Taevaskoja haruraamatukogu (Taevaskoja tee 3, Taevaskoja küla)

Väljatrükk printerist
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne 0.10 -
 
Paljundusteenus
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne 0.10 -


Vanaküla haruraamatukogu (Holvandi küla)

Väljatrükk printerist
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne 0.10 -
 
Paljundusteenus
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne 0.10 -


  • Käibemaksu ei lisandu, raamatukogu ei ole käibemaksukohuslane.

  • Ruume saavad tasuta kasutada Põlva valla hallatavad asutused ning Põlva vallas tegutsevad mittetulundusühingud ja seltsingud mittetulunduslikel eesmärkidel ja avalikkusele suunatud tasuta ürituste läbiviimiseks.

Korraldus jõustub 2016. aasta 1. septembril.

  
  © 2018 Põlva Keskraamatukogu