Esilehele Avalehele            Esilehele   
  ÜLDIST 
    Põhimäärus           
    Kasutamise eeskiri   
    Andmekaitsetingimused   
    Komplekteerimine     
    Maakonna raamatukogud  
    Viidad               
  LUGEJATEENINDUS 
    Kojulaenutus         
    Lugemissaal          
    Muusikarõdu          
    Lasteteenindus         
    Raamatukapp         
    Avalik internetipunkt      
    RVL                  
    Üritused               
    Näitused               
    Tasulised teenused   
    Elektronkataloog     
  Tr.k
itaval kujul Tasulised teenused
   Kinnitatud Põlva Vallavalitsuse 10. oktoobri 2018 korraldusega nr 2-3/613.

Kohaliku omavalitsuse seaduse § 30 lõike 3, rahvaraamatukogu seaduse § 15 lõike 3 ja Põlva Vallavolikogu 16 märtsi 2018. a määruse nr 1-2/22 § 8 punkt 1 alusel on kinnitatud Põlva Keskraamatukogu ja selle haruraamatukogude osutatavate eriteenuste hinnad eurodes järgmiselt:

Põlva Keskraamatukogu (Kesk 16, Põlva linn)

Konverentsisaali kasutamine
    1 päev  40.00 
    60 min   8.00 
 
Väljatrükk printerist
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne tekst 0.10 -
    kahepoolne tekst 0.20 -
    ühepoolne pildiga 0.30 -
    kahepoolne pildiga 0.60 -
 
Paljundusteenus
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne tekst 0.10 0.50 
    kahepoolne tekst 0.20 1.00 
    ühepoolne pildiga 0.30 1.00 
    kahepoolne pildiga 0.60 2.00 
 A3 1 leht  
    ühepoolne tekst 0.20 1.00 
    kahepoolne tekst 0.40 2.00 
    ühepoolne pildiga 0.60 2.00 
    kahepoolne pildiga 1.20 4.00 
 
Lugejapileti väljastamine või selle asendamine
 0.50 
 
Skaneerimine (A4) koos saatmisega lugeja e-posti aadressile
 0.30 
 
Raamatukogudevaheline laenutus, teaviku tellimine
  lugeja tasub postikulud


Ahja haruraamatukogu (Tartu mnt. 21, Ahja alevik)

Väljatrükk printerist
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne tekst0.10 -
    ühepoolne pildiga0.30 -
 
Paljundusteenus
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne tekst0.10 0.50
    ühepoolne pildiga0.30 1.00
 
Skaneerimine (A4) koos saatmisega lugeja e-posti aadressile
 0.30 


Himmaste haruraamatukogu (Keskuse tee 6, Himmaste küla)

Saali kasutamine
    1 päev  50.00 
    60 min  10.00 
 
Väljatrükk printerist
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne tekst0.10 -
    ühepoolne pildiga0.30 -
 
Paljundusteenus
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne tekst0.10 -
    ühepoolne pildiga0.30 -


Kauksi haruraamatukogu (Kauksi küla)

Väljatrükk printerist
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne tekst0.10 -
    ühepoolne pildiga0.30 -
 
Paljundusteenus
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne tekst0.10 -
    ühepoolne pildiga0.30 -


Kiidjärve haruraamatukogu (Kiidjärve küla)

Saali kasutamine
    1 päev  50.00 
    60 min   5.00 
 
Väljatrükk printerist
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne tekst0.10 -
    ühepoolne pildiga0.30 -
 
Paljundusteenus
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne tekst0.10 -
    ühepoolne pildiga0.30 -
 
Skaneerimine (A4) koos saatmisega lugeja e-posti aadressile
 0.30 


Kiuma haruraamatukogu (Kiuma küla)

Väljatrükk printerist
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne tekst0.10 -
    ühepoolne pildiga0.30 -
 
Paljundusteenus
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne tekst0.10 -
    ühepoolne pildiga0.30 -


Mooste haruraamatukogu (Lasteaia tee 13, Mooste alevik)

Väljatrükk printerist
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne tekst0.10 -
    ühepoolne pildiga0.30 -
 
Paljundusteenus
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne tekst0.10 -
    ühepoolne pildiga0.30 -


Peri haruraamatukogu (Peri küla)

Saali kasutamine
    1 päev  30.00 
    60 min   5.00 
 
Väljatrükk printerist
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne tekst0.10 -
    ühepoolne pildiga0.30 -
 
Paljundusteenus
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne tekst0.10 0.50
    ühepoolne pildiga0.30 1.00
 
Skaneerimine (A4) koos saatmisega lugeja e-posti aadressile
 0.10 


Rasina haruraamatukogu (Rasina küla)

Väljatrükk printerist
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne tekst0.10 -
    ühepoolne pildiga0.30 -
 
Paljundusteenus
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne tekst0.10 -
    ühepoolne pildiga0.30 -


Taevaskoja haruraamatukogu (Taevaskoja tee 3, Taevaskoja küla)

Väljatrükk printerist
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne tekst0.10 -
    ühepoolne pildiga0.30 -
 
Paljundusteenus
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne tekst0.10 -
    ühepoolne pildiga0.30 -


Tilsi haruraamatukogu (Tilsi küla)

Väljatrükk printerist
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne tekst 0.10 -
    kahepoolne tekst 0.20 -
    ühepoolne pildiga 0.30 -
    kahepoolne pildiga 0.60 -
 


Vanaküla haruraamatukogu (Vanaküla)

Väljatrükk printerist
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne tekst0.10 -
    ühepoolne pildiga0.30 -
 
Paljundusteenus
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne tekst0.10 -
    ühepoolne pildiga0.30 -


Vastse-Kuuste haruraamatukogu (Kesk tn. 20, Vastse-Kuuste alevik)

Väljatrükk printerist
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne tekst0.10 0.50
    kahepoolne tekst0.20 1.00
    ühepoolne pildiga 0.30 1.00
    kahepoolne pildiga 0.60 2.00
 A3 1 leht
    ühepoolne tekst0.20 1.00
    kahepoolne tekst0.40 2.00
    ühepoolne pildiga 0.60 2.00
    kahepoolne pildiga 1.20 4.00
 
Paljundusteenus
must-valgevärviline
 A4 1 leht
    ühepoolne tekst0.10 0.50
    kahepoolne tekst0.20 1.00
    ühepoolne pildiga 0.30 1.00
    kahepoolne pildiga 0.60 2.00
 A3 1 leht
    ühepoolne tekst0.20 1.00
    kahepoolne tekst0.40 2.00
    ühepoolne pildiga 0.60 2.00
    kahepoolne pildiga 1.20 4.00
 
Skaneerimine (A4) koos saatmisega lugeja e-posti aadressile
 0.30 


  • Käibemaksu ei lisandu, raamatukogu ei ole käibemaksukohuslane.

  • Korralduse punktis 1 nimetatud ruume saavad tasuta kasutada Põlva valla ametiasutuas, Põlva valla hallatavad asutused ning Põlva vallas tegutsevad mittetulundusühingud ja seltsingud mittetulunduslikel eesmärkidel ja avalikkusele suunatud tasuta ürituste läbiviimiseks.

Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

  
  © 2020 Põlva Keskraamatukogu