Esilehele Avalehele            Esilehele   
  ÜLDIST 
    Uus koduleht           
    Põhimäärus           
    Kasutamise eeskiri   
    Andmekaitsetingimused   
    Komplekteerimine     
    Maakonna raamatukogud  
    Viidad               
  LUGEJATEENINDUS 
    Kojulaenutus         
    Lugemissaal          
    Muusikarõdu          
    Lasteteenindus         
    Raamatukapp         
    Avalik internetipunkt      
    RVL                  
    Üritused               
    Näitused               
    Tasulised teenused   
    Elektronkataloog     
Raamatukogudevaheline laenutus
  
    RVL (raamatukogudevahelise laenutuse) kaudu on võimalik tellida meie raamatukogus puuduvat kirjandust teistest Eesti ja välismaa raamatukogudest.

    Tellida saab raamatuid ja koopiaid ajakirjade ning ajalehtede artiklitest.

    Raamatute saatmise postikulu ja koopiate valmistamise kulud tasub lugeja.

    RVL kaudu teavikute tellimise, laenutamise ja saatmise korra sätestavad RVL põhimõtted ja üldnõuded.
  
  © 2020 Põlva Keskraamatukogu