Esilehele Avalehele            Esilehele   
  ÜLDIST 
    Uus koduleht           
    Põhimäärus           
    Kasutamise eeskiri   
    Andmekaitsetingimused   
    Komplekteerimine     
    Maakonna raamatukogud  
    Viidad               
  LUGEJATEENINDUS 
    Kojulaenutus         
    Lugemissaal          
    Muusikarõdu          
    Lasteteenindus         
    Raamatukapp         
    Avalik internetipunkt      
    RVL                  
    Üritused               
    Näitused               
    Tasulised teenused   
    Elektronkataloog     
Noor, loo, too - kunst raamatukokku!
  

Kutse noortele kunstnikele osavõtuks Eesti rahvaraamatukogude EV100 näituseprojektist

Raamatukogud pakuvad 2018. aastal meie riigi 100. sünnipäeva kingituseks noortele kunstnikele (14 - 26aastased) võimalust eksponeerida oma kunstitöid raamatukogudes. Projekti "Kunst raamatukokku" algatas Tallinna Keskraamatukogu. Põlva Keskraamatukogu koos maakonna teiste rahvaraamatukogudega ühineb selle kingitusega.

Tingimused:

  • Näituste korraldamine on tasuta, näitused on avatud kõigile huvilistele ning nende külastamine on samuti tasuta.
  • Raamatukogud annavad näitusteks kasutada oma inventari ja tehnikat, aitavad vajadusel näituste ülespanemisel, näituse avamisürituse tegemisel jne.
  • Ootame nii ühis- kui ka personaalseid näitusi, nii traditsioonilisi näitusi kui ka uusi vorme (häppening jm). Kunstnike töödeks võivad olla näiteks koomiksid, raamatuillustratsioonid, moekollektsioon, fotod, joonistused, puu- ja metallitööd, nahkehistöö jne. Täpseid tingimusi töödele ei seata, kuid töid, mis võivad kedagi solvata või lähevad vastuollu meie ühiste väärtustega, ei eksponeerita.
  • Igal kunstnikul on võimalik oma töid raamatukogus eksponeerida üldjuhul üks kuu.
  • Kandideerimiseks esitab iga kunstnik või kunstnike grupp avalduse sellele raamatukogule, kus soovib näitusega esineda.
Pöörduge julgesti raamatukogude poole!

Põlvamaa rahvaraamatukogude näitusepindade kirjeldus
Avalduse vorm

Ajakava:

  • 2017. a 30. septembrini avalduste esitamine noorte kunstnike poolt oma näituste korraldamiseks valitud raamatukogus.
  • 30. novembril 2017 Põlva Keskraamatukogu avalikustab Põlvamaa raamatukogude näitusekava
  • 2. jaanuarist - 29. detsembrini 2018 Noorte näitused ja teemakohased üritused Põlvamaa rahvaraamatukogudes.

  
  © 2020 Põlva Keskraamatukogu